Community Calendar

Suggest an Event
Apr

11 2024

TI Board Meeting

7:00PM - 9:00PM  

 

7 pm TI Board Meeting

Apr

12 2024

TBS Service

5:30PM - 7:30PM  

 

5:30 pm TBS Service

Apr

12 2024

TI Service

6:00PM - 8:00PM  

 

6 pm TI Service

Apr

13 2024

TI Service

9:30AM - 11:30AM  

 

9:30 am TI Service

Apr

13 2024

TI Service

9:30AM - 11:30AM  

 

9:30 am TI Service

Apr

13 2024

TBS Torah Study

10:00AM - 12:00PM  

 

10 am TBS Torah Study

Apr

13 2024

Chabad Service

10:30AM - 12:30PM  

 

10:30 am Chabad Service

Apr

13 2024

Fed. Gala Wine Tasting

6:00PM - 8:00PM  

 

6 pm Federation Gala Wine Tasting